RUŠ (Rychlá a účinná změna reality)


Psychoterapeutická metoda RUŠ (Rychlá a účinná změna reality) podle Karla Nejedlého je další metoda, kterou mohu nabídnout.

Stručný popis principu této metody:
Na světě jsme proto, abychom žili šťastně. Co nám v tom brání, jsou naše:
1) nepříjemné pocity duševní (negativní emoce)
2) nepříjemné pocity tělesné (bolest)

Tyto nepříjemné pocity vznikly po naší negativní myšlence a lze je „vyčistit“ tím, že problém pojmenujeme a zpracujeme tak, že ho vícerým opakováním beze zbytku přijmeme, čímž jeho emoční síla vyšumí. Když se v nás při tomto opakování tělesně ani emočně už nic nemění, problému jsme se zbavili a další životní zkouška už nepřijde.

Záporná emoce se totiž stává životním programem, který nevědomky přijímáme a tím, že se na něj naladíme, nám proniká do podvědomí a záporný životní vzorec nám pak spoluvytváří běh života. Převážně se nám totiž děje to, v co věříme na emoční úrovni. Přijmeme-li např. vnitřně tvrzení, že jsme nešikovní, v našem životě to tak bude.

Platí, že věci jsou tak, jak si myslíme, že jsou. Čím silnější emoce, tím víc nás poznamenává a působí jako pohonná hmota, pohánějící věci k realizaci. Úhel pohledu je proto třeba změnit.

Správné životní krédo proto zní: „Jsem vděčný za to, jak to je a zároveň jsem skálopevně přesvědčen, že už je na cestě ke mně ještě víc štěstí a úspěchu.“

V terapeutickém sezení, které potrvá 3-4 hodiny budeme proto procházet nepříjemné události Vašeho života a „čistit“ je. Přijetím těchto negací je zbavíme devastujícího účinku na nás, čímž běh svého života přeprogramujeme na zdravý, šťastný a úspěšný.

Metoda RUŠ selhává jen tam, kde klient přichází s předsudky typu: „To mi stejně nepomůže, to je blbost“ atp. I takovéto přesvědčení se totiž stává programem, který pak musí žít v realitě. Jsme totiž tvůrci svých životních scénářů a okolnosti je s námi spoluhrají. Věci, které se nám v životě dějí, jsou převážně důsledkem našich vnitřních projekcí, ale pokud ty nepříjemné vyřešíme vnitřně, už není nutné je prožívat navenek.

Kořeny všech našich problémů leží v dětství. Zůstalo-li v nás např. přesvědčení, že „máma mě nemá ráda“ - tato víra „nemá mě ráda“ přetrvává a naše životní příhody v nás toto přesvědčení dál utvrzují a nelásku nám projevují i jiní (partneři, příbuzní atp.). Proto je zásadní v chronologickém sledu očistit vztahy s rodiči, sourozenci, partnery, dětmi, přáteli, kolegy apod., ale i vztah k penězům, autoritám, bohu a dalším.

Bude skvělé, když se s tímto systémem naučíte pracovat sami a dle potřeby budete v dočisťování průběžně pokračovat sami. Tak touto cestou ke šťastnějšímu a naplněnějšímu životu vykročíte po vlastních nohou.