REINKARNAČNÍ REGRESE, aneb pojďme spolu do minulosti…


Teprve při zavřených očích ve změněném stavu vědomí začínáme skutečně vidět… (Brian Weiss)

První studium tohoto typu jsem před lety absolvovala v milánském institutu M. Marchesana a prospěl i další výcvik v Praze. Nejvíc jsem se toho však naučila ve 2leté škole Getting Better Bernadety Hodkové, ve výcviku Holistické regresní terapie a následně v půlročním postgraduálním studiu Spirituální regrese.

K tomu jsem prostudovala řadu knih o cestách do minulých a budoucích životů a do období mezi nimi a takové cesty i absolvovala. Stále zřetelněji vidím, jak se tato technika reinkarnační regrese s holotropním dýcháním skvěle doplňuje, ač v některých aspektech je jedna druhé naopak protipólem.

Reinkarnační regrese nás zavádí do minulých životů, zejména do těch, v nichž jsme utrpěli traumata, která nás poznamenala tak, že si je v sobě neseme dodnes, aniž tušíme, kde jejich původ leží. Pokud se ale ukáže, že tato traumata se nám stala v tomto životě (obvykle v dětství), zaměříme pozornost právě tam. Ve většině případů se však postupně stejně zjistí, že kořeny současných problému sahají přes tento život do některého z těch předchozích. Toto předivo je třeba pospojovat, uvést do souvislostí a tam hledat příčiny dnešních strastí. Ty najít a odstranit. A na tom spolu budeme pracovat.

Reinkarnační regrese může pomoci v případech, jako jsou různé (i nevysvětlitelné) tělesné bolesti, migrény, astma, opakované zdravotní problémy, nespavost, trauma z nehod, fobie, panika, žal, pocit viny či nedostatečnosti/neschopnosti něco udělat/říci, potíže ve vztazích, stres, vztek, hněv, neplodnost, ztráta optimismu/sebedůvěry, napětí, poruchy příjmu potravy, noční můry a mnoho dalších. Tato technika obvykle vede ke zlepšení zdravotního stavu, snížení stresu, zvýšení sebedůvěry a motivace, i k hlubšímu pochopení našich osudů a větší uvolněnosti, láskyplnosti a pohodě.
Na reinkarnační regresi navazuje tzv. spirituální regrese, při níž se pracuje na zpřístupnění kontaktu s našimi duchovními průvodci a s energiemi vyššího řádu, s nimiž se pak lze poradit o našich blízkých, položit otázky, které nás zajímají i zeptat se na okolnosti volby života současného.

Máte-li dotazy či zájem se na regresi přihlásit, neváhejte se mi ozvat na: mango3@seznam.cz, nebo volejte na 603-785795. Pošlu Vám všechny potřebné bližší informace a domluvíme si termín.
Lidé si někdy nebývají jistí, co je pro ně lepší, zda prožitkový seminář holotropního dýchání či sezení reinkarnační regrese, anebo obojí a v jakém sledu, ale i tuto otázku můžeme dle Vaší konkrétní situace společně zvážit a teprve poté se rozhodnete.

Pro zájemce o hlubší prostudování této tématiky uvádím jen jako příklad pár zajímavých knih v češtině:

- Brian L. Weiss – všechny jeho dostupné tituly (Mnoho životů, mnoho Mistrů; Poselství Mistrů; Jedna duše, mnoho těl; Jen láska je skutečná; Minulými životy k uzdravení; Zázraky se dějí + CD Uvolnění stresu, dosažení vnitřního klidu; Meditace; Zrcadla času).
- Glen Williston a Judith Johnstone – Objevte své minulé životy
- Richard Webster – Léčení minulými životy
- Joel L. Whitton a Joe Fisher – Život mezi životy
- Bruce Goldberg – Minulé a budoucí životy
- Mathias Wendel/Ute York – Maškarní bál duše
- Ted Andrews – Jak odhalit své minulé životy
- Atasha Fyfeová – Minulé životy
- Trutz Hardo – Objevte své minulé životy

Odkazy na partnerské stránky:
- http://www.getting-better.org
- http://www.getting-better.org/workshops-and-training
- česky http://www.getting-better-cz.org
- http://www.getting-better-cz.org/getting-better-school