Co je to holotropní dýchání


Holotropní dýchání je technika změněného stavu vědomí, kterou ve spolupráci s manželkou Christinou vyvinul MUDr. Stanislav Grof - psychiatr českého původu, žijící již léta v USA. Je rovněž spoluzakladatelem oboru transpersonální psychologie, kam holotropní dýchání patří. Technika holotropního dýchání je založena na 45letém výzkumu mimořádných stavů vědomí, který MUDr. Stanislav Grof zahájil v 60. letech v Československu a v USA jej pak dále rozvinul. Dnes Grof v oboru transpersonální psychologie patří ke světově uznávaným autoritám. Teoretické zázemí a praktické aplikace této disciplíny a zejména metody holotropního dýchání lze najít v knihách Dr. Grofa, u nás vydaných.

Termín „holotropní“ znamená doslova zaměřený na celek nebo směřující k celistvosti (z řeckého holos – celý a trepein – pohy¬bovat se směrem k něčemu). Základním filozofickým předpokladem této strategie je skutečnost, že průměrný člověk z našeho kulturního prostředí jedná způsobem, který je hluboko pod úrovní jeho skutečných schopností a možností. Toto ochuzení je způsobeno tím, že se ztotožňuje pouze s jednou stránkou své bytosti – s fyzickým tělem a se svým egem. Toto falešné ztotožnění vede k nezdravému způsobu života, který neodpovídá skutečnosti a nedovoluje člověku nalézt životní naplnění. Přispívá ke vzniku emočních a psychosomatických poruch psychického původu (Stanislav Grof – Dobrodružství sebeobjevování).

K navození změněného stavu vědomí využívá tato metoda zrychleného dýchání a evokativní hudby. Tyto stavy otevírají člověku přístup ke všem rovinám lidských zážitků, umožňují poznávat kořeny našeho neproduktivního chování, potlačovaných emocí a energií, které jsou v tomto procesu uvolňovány a přetvářeny.
Tato účinná a bezpečná metoda sebepoznání v sobě slučuje výsledky moderního výzkumu vědomí, hlubinné psychologie a různých spirituálních praktik. Zážitky, které přesahují naši obvyklou zkušenost času, prostoru a hranic ega, poskytují objevný pohled na sebe sama v novém kontextu duchovní jednoty se vší existencí. Ačkoliv nejde o léčebnou metodu, ale spíše o duchovní cestu sebepoznávání, jako podpůrná se tato technika osvědčuje při léčbě různých psychosomatických onemocnění - migréna, astma, lupénka a další - jakož i některých psychických poruch - anorexie, bulimie, deprese apod.